Share |

 

puk_logo_kirkastettu_ja_pesty.jpg

HUOM - OBS!

HUOM! Onki I pidetään 8.6.2021 

         OBS! Mete I hålles 8.6.2021

22.5.2021 tävlingen flyttas till 4.9

Detta pga corona restriktionerna.

22.5.2021 kilpailu siirretään 4.9

Nämä koronarajoituksien takia.

___________________________________________________________________________________________