Styrelsen - Johtokunta

Ordförande - Puheenjohtaja

Mats Ginman

Vice ordförande - Varapuheenjohtaja

Robin Johansson

 Styrelseledamöter - Johtokunnanjäseniä

 Gulle-Maje Holmström

Kim Salmi
Tomas Johansson
Christian Ekman
Veikko Ruokonen

Supleanter  - Varajäsenet

Arja Johansson
Hannu Soini


***************************************

Tävlingskommitén - Kilpailutoimikunta

 

Ordförare - Puheenjohtaja

Tomas Johansson

 Viceordförare - Varapuheenjohtaja

Kim Salmi

+

Mats Ginman
Harry Heino
Robin Johansson
Christian Ekman
 
***************************************

 Sekreterare - Sihteeri

Nina Ekman

Kassör - Rahastonhoitaja

Lillemor Johansson